Λοιπές Υπηρεσίες

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου αντικαθιστά την βεβαίωση μηχανικού και αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας και των αδειών τους, καθώς και τις μεταβολές τους κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους.

βεβαιωση μηχανικου

Έκδοση βεβαιώσεων για όλες τις χρήσεις. Βάσει της νέας τροποποίησης του Ν4495/17 του άρθρου 30 για οποιαδήποτε εργασία που δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, πριν την εκτέλεση τους, συντάσσεται υποχρεωτικά ηλεκτρονική βεβαίωση μηχανικού.

αδειες καταστηματων

Αναλαμβάνουμε την πλήρη έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων μαζί με όλα απαραίτητα σχέδια και δικαιολογητικά τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με την επιχείρηση. Επίσης σας συμβουλεύουμε τεχνικά για την καταλληλόλητα του επαγγελματικού χώρου που θα μισθώσετε.