Οι υπηρεσιες μασ

Δίπλα σας από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση

1. 'Αδειες Δόμησης

Στις άδειες δόμησης περιλαμβάνονται οι άδειες για ανέγερση και επισκευή κτηρίων, για την κατεδάφιση κατασκευών, για αλλαγή χρήσης, για προσθήκες κτηρίων, για νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων, για διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου κ.ά..

Ανάλογα την περίπτωση απαιτούνται και διαφορετικά δικαιολογητικά. Τα σύνηθη όμως είναι η τοπογραφική μελέτη, η αρχιτεκτονική μελέτη, μελέτες στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών, θερμομόνωσης και διάφορες εγκρίσεις κατά περίπτωση.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ &
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αρχιτεκτονική Μελέτη

Η επιτυχία στηρίζεται στη συνεργασία με τους πελάτες μας για να δημιουργήσουμε χώρους και σπίτια που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Με χρήση προγραμμάτων τρισδιάστατης σχεδίασης επιτυγχάνεται μία πλήρης εικόνα του κτιρίου και όλων των φάσεων κατασκευής του. Έτσι,  οποιεσδήποτε αλλαγές θελήσει ο πελάτης κατά το σχεδιασμό γίνονται πολύ πιο εύκολα.

Τέλος, ο πελάτης έχει γνώση της τελικής εμφάνισης του κτιρίου χάρη στα προγράμματα φωτορεαλισμού που χρησιμοποιούμε.

Στατική μελέτη

Εφαρμόζουμε όλους τους σύγχρονους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για να βάλουμε τα θεμέλια για κάθε νέα σας αρχή.  Για υφιστάμενα κτίρια /  προσθήκες ακολουθούμε τους ελληνικούς κανονισμούς (ΕΚΩΣ, ΕΑΚ, ΚΑΝΕΠΕ).

2. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας

Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας περιλαμβάνει εργασίες όπως, εσωτερικές διαρρυθμίσεις που δεν τροποποιούν τον φέροντα οργανισμό, περιφράξεις, εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών, δοκιμαστικές τομές εδάφους, κ.ά..

Επίσης ανάλογα την περίπτωση απαιτούνται και διαφορετικά δικαιολογητικά. Τα σύνηθη και εδώ είναι τοπογραφική μελέτη, αρχιτεκτονική μελέτη ή αποτύπωση, τεχνική έκθεση μηχανικού, διάφορα δικαιολογητικά και εγκρίσεις ανάλογα την περίπτωση.

παθητικα κτιρια

Έως και 90% εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με τα συμβατικά κτίρια

Το παθητικό κτίριο είναι ένα πρότυπο κατασκευής κτιρίων που εμφανίστηκε στην Ευρώπη τις αρχές τις δεκαετίας του 90 και μπορεί να προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 90% σε σχέση με μία τυπική κατασκευή. 

Οι ρίζες του  προέχονται από παρατηρήσεις κτιρίων και κατασκευών της αρχαιότητας. Εξετάστηκε δηλαδή ο τρόπος  που εκείνες οι κατασκευές εκμεταλλεύονταν το φυσικό περιβάλλον για θέρμανση και ψύξη.

Οι 5 βασικές αρχές του:

1) Ελαχιστοποίηση απωλειών με χρήση επαρκούς μόνωσης.

Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην κάλυψη σχεδόν όλης της επιφάνειας του κτιρίου με μόνωση.

2) Μείωση απωλειών των κουφωμάτων και εκμετάλλευση της ενέργειας του ήλιου.

Ο προσανατολισμός του κτιρίου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή της θέσης και των διαστάσεων των κουφωμάτων με στόχο την εκμετάλλευση της θερμικής ενέργειας του ήλιου.  Εφαρμόζονται δηλαδή και ως ένα βαθμό οι αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Επίσης μεγάλη βαρύτητα δίνεται στον τρόπο της τοποθέτησης του κουφώματος στα ανοίγματα των τοίχων.

Τους καλοκαιρινούς μήνες για την αποφυγή υπερθέρμανσης του εσωτερικού χώρου, τοποθετούνται σκίαστρα, οι διαστάσεις των οποίων εξαρτώνται επίσης από τον προσανατολισμό του κτιρίου. 

Τέλος στα παθητικά κτίρια επιλέγονται μόνο πιστοποιημένα άριστης ποιότητας κουφώματα. 

3) Αυξημένη Αεροστεγανότητα

Το θέμα της αεροστεγανότητας είναι κάτι που δεν πολύ εξετάζεται στην χώρα μας. Αποτελεί όμως ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, καθώς ένα κτίριο με μικρή αεροστεγανότητα σημαίνει απώλειες ενέργειας και αυτό με την σειρά του σημαίνει περιττή σπατάλη χρημάτων για θέρμανση και ψύξη. 

Από την εμπειρία μας έχουμε δει διαμερίσματα που ενώ έξω φύσαγε, μέσα ένιωθες ένα παγωμένο ρεύμα αέρα να διαπερνά το σώμα και οι κουρτίνες της μπαλκονόπορτας να ανεμίζουν.

Στο παθητικό κτίριο σφραγίζεται κάθε σχισμή και στο τέλος πριν την παράδοση του στον ιδιοκτήτη, πραγματοποιείται τεστ από πιστοποιημένο συνεργείο για να διαπιστωθεί ότι πληροί τα κριτήρια της μελέτης.

4) Ελαχιστοποίση των Θερμογεφυρών

Οι θερμογέφυρες είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε όλες τις κατασκευές και δυστυχώς δεν μπορούμε να το αποφύγουμε.

Στα παθητικά κτίρια όμως βάση των κατασκευαστικών τους προτύπων, επιτυγχάνεται ελαχιστοποίηση τους. 

5) Χρήση αερισμού με ανάκτησης θερμότητας

Με βάση των τεσσάρων παραπάνω αρχών επιτυγχάνεται σχεδόν μηδενισμός των θερμικών απωλειών. 

Με την πέμπτη ο εσωτερικός χώρος του κτηρίου αερίζεται επαρκώς με φρέσκο αέρα δημιουργώντας έτσι ένα υγιεινό και ευχάριστο περιβάλλον διαβίωσης.

Παράλληλα γίνεται ανάκτηση της θερμότητας που παράγεται από τα υπόλοιπα δωμάτια του σπιτιού, πχ κουζίνα και καθιστικό  για την θέρμανση όλου του κτιρίου.

Τελική κατανάλωση ενέργειας

Το παθητικό κτήριο ορίζει ως μέγιστη κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου τον χρόνο, τις  15 kWh/m. Είναι ένα πολύ μικρό νούμερο σε σύγκριση με μία τυπική κατοικία που καταναλώνει τον χρόνο 130 kWh/m για θέρμανση και ψύξη.

Οι δεκαπέντε κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό τον χρόνο αντιστοιχούν σε μέγιστη κατανάλωση πετρελαίου 1.5 λίτρο ανά τετραγωνικό τον χρόνο. Δηλαδή για ένα κτίριο 100 m χρειάζεται 150 λίτρα πετρελαίου τον χρόνο για θέρμανση και ψύξη.

Γιατί να επιλέξετε Παθητικό Κτίριο;

Το παθητικό κτίριο είναι πραγματικά ο τρόπος δόμησης του μέλλοντος για την αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος.  Ήδη όλα τα δημόσια κτίρια στην Ελλάδα βάση των νέων Ευρωπαϊκών προδιαγραφών επιβάλλεται να είναι μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. 

Επιλέξτε και εσείς αυτόν τον τρόπο κατασκευής για να απολαμβάνετε όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει:

Εξοικονομω

Τί είναι το εξοικονομώ κατ΄ οίκων

Στόχος του Εξοικονομώ κατ’ οίκων είναι η παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό και σύντομα στον επιχειρηματικό κτιριακό τομέα, με σκοπό την μείωση των ενεργειακών αναγκών.

Το πρόγραμμα αφορά κτίρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλον νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και οι ιδιοκτήτες των οποίων πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. 

Το νέο εξοικονομώ κατ’ οίκων μετονομάστηκε σε << Εξοικονομώ>> σηματοδοτώντας την επέκταση των παρεμβάσεων στην αναβάθμιση των κατοικιών. 

Χωρίς Αυτονομώ

Μία από τις πολύ σημαντικές αλλαγές ,όπως φαίνεται και από τον τίτλο είναι ότι στο παρών πρόγραμμα λείπει ο όρος Αυτονομώ και αυτό διότι ο Υπουργός κύριος Σκρέκας μαζί με το επιτελείο του προσανατολίζονται στην δημιουργία ενός ξεχωριστού προγράμματος που θα αφορά μόνο την ενεργειακή αυτονομία των κατοικιών.

Οι δράσεις που θα καλυφθούν από αυτό το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα είναι η εγκατάσταση φωτοβολταΐκών συστημάτων, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και συστήματα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Να τονιστεί επίσης, ότι στο νέο Εξοικονομώ εξαιρείται πλέον η επιδότηση εγκατάστασης νέου ανελκυστήρα.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν Φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας / επικαρπίας / ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης.

Για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος (ατομικό εισόδημα ως  5.000 € ή οικογενειακό έως 10.000 €) και για ιδιοκατοίκηση το βασικό ποσοστό επιχορήγησης είναι 75%.

Κατοικίες που επιδοτούνται

Μία κατοικία για να κριθεί επιλέξιμη πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία όπως φαίνεται από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που την χρησιμοποιεί.
 2. Να υφίσταται νόμιμα και χωρίς την ύπαρξη αυθαιρεσιών.
 3. Έχει καταταχθεί βάση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) το οποίο και έχει εκδοθεί μετά τις 26/11/2017 σε κατηγορία ενεργειακής κλάσεις Γ και πάνω.
 4. Η κατοικία δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 5. Οι παρεμβάσεις που σύμφωνα με τα ΠΕΑ που θα εκδοθούν πριν και μετά την υλοποίηση τους θα πρέπει να οδηγούν στην βελτίωση της κατάταξης, κατά 3 βαθμίδες τουλάχιστον

Στοιχεία του Προγράμματος

Τα βασικά στοιχεία που έρχονται να προστεθούν στο νέο πρόγραμμα τα οποία και το καθιστούν ξεχωριστό από όλα τα προηγούμενα, είναι πρώτον, η κατάργηση της χρονικής προτεραιότητας και δεύτερον, η εισαγωγή εισοδηματικών – κοινωνικών κριτηρίων.

Το μέγιστο ποσοστό της επιδότησης αγγίζει το 75 % και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο 1 δις €, εκ των οποίων 632 εκατ. € προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ποσοστό Επιχορήγησης έως και 75 %.

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος:

Ανώτατο Όριο 28.000

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός συνολικών παρεμβάσεων (ενεργειακής εξοικονόμησης, έξυπνων συστημάτων) είναι 28.000 ευρώ ανά επιλέξιμη κατοικία. 

Στο νέο πρόγραμμα υφίστανται τρεις βασικοί άξονες, οι οποίοι διαδραματίζουν καίριο ρόλο :

 • Κατάργηση Χρονικού Περιορισμού
 • Απαλοιφή Σειράς Προτεραιότητας
 • Ένταξη Ενεργειακών, Κοινωνικών και Εισοδηματικών Κριτηρίων

Κριτήρια Αξιολόγησης

Ευάλωτα Νοικοκυριά

Για την στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών ανακοινώθηκε ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. €.

Προκειμένου να εκταμιεύσουν τα δάνεια που θα καλύψουν την ιδιωτική συμμετοχή στις επενδύσεις, η δημιουργία αυτού του ξεχωριστού προϋπολογισμού ύψους 100 εκατ. €, στον οποίο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα λειτουργούν ως φερέγγυα δικλίδα ασφαλείας για την παροχή εγγυήσεων, έρχεται να προσθέσει περισσότερα ευάλωτα ενεργειακά νοικοκυριά στο σύνολο των αιτήσεων.

Δυτική Μακεδονία - Επενδύσεις της τάξης των 365 εκατ. 

Στο προηγούμενο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2020 για τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας ίσχυε ένα επιπλέον πριμ μπόνους επιδότησης της τάξης του 10 %.

Στο τωρινό πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 το πριμ αυτό καταργείται. 

Ωστόσο ο Υπουργός Ενέργειας, κύριος Κώστας Σκρέκας ανακοίνωσε στις  24/06/2021 την συμφωνία που επιτεύχθει με την Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων, στα πλαίσια της οποίας θα υλοποιηθούν στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας επενδύσεις ύψους 365 εκατ. € και θα έχουν ως στόχο την αντιστάθμιση των επιπτώσεων της κατάργησης του έξτρα μπόνους από το Εξοικονομώ.

Τι ισχύει για τις πολυκατοικίες

Τα διαμερίσματα τα οποία υπάγονται στην αίτηση, ως τμήμα της πολυκατοικίας και βρίσκονται σε καθεστώς δωρεάν παραχώρησης / ενοικίασης, επιχορηγούνται σε ποσοστό 40 %.

Αν υπαχθεί στο πρόγραμμα το σύνολο της πολυκατοικίας, κάθε διαμέρισμα επιδοτείται με ένα επιπλέον πριμ μπόνους της τάξης του 10 %.

Παράδειγμα

Έστω ότι μία κατοικία συνολικού εμβαδού Ε: 70 τετραγωνικά μέτρα, καταναλώνει βάση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) 165 κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό τον χρόνο.

Το ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης για το παραπάνω παράδειγμα παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα.

Ποιες παρεμβάσεις καλύπτονται

1) Αντικατάσταση κουφωμάτων - Σκίαση

 • Πλαίσια αλουμινίου, ξύλου ή PVC με υαλοπίνακα για παράθυρο και εξωστόθυρα.
 • Μόνον υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου για περιπτώσεις διατηρητέων και κτηρίων εντός παραδοσιακών οικισμών)
 • Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης

2) Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης-ψύξης

 • Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου

 • Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης /  Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακής σήμανσης στους  55oC)
 • Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας
 • Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split unit) για θέρμανση/ψύξη χώρου
 • Σύστημα λέβητα βιομάζας – πελλέτας ξύλου)

3) Τοποθέτηση /αντικατάσταση θερμομόνωσης κελύφους

Με στόχο την θερμομονωτική προστασία του κτιρίου επιλέξιμες είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης (εσωτερικά ή εξωτερικά) :

 • Στο δώμα ή στην στέγη
 • Στην εξωτερική τοιχοποιία
 • Σε μη θερμαινόμενο χώρο όπως πχ οροφή υπογείου με ισόγειο
 • Στην πιλοτή

4) Σύστημα Ζεστού νερού χρήσης

5) 'Έξυπνα Συστήματα (Smart Home)

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις έξυπνων συστημάτων είναι:

 • Ψηφιακά συστήματα και τεχνολογίες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Έξυπνου φωτισμού (π.χ. έξυπνες πρίζες, φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης LED).
 • Έξυπνης διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης/ψύξης (π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες).
 • Απομακρυσμένου Ελέγχου (π.χ. έξυπνοι αισθητήρες διαρροής, υγρασίας κ.λπ.)

6) Αναβάθμιση Συστήματος Φωτισμού (Mόνο για Πολυκατοικίες)

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις στο σύστημα φωτισμού είναι:

 • Αντικατάσταση λαμπτήρων με χαμηλής κατανάλωσης (π.χ. LED)
 • Αντικατάσταση του συστήματος χρονισμού με έξυπνο σύστημα διαχείρισης, αναλόγως χρονικής στιγμής (ημέρα/νύχτα), φωτεινότητας, σημείο εισόδου/εξόδου κ.ά.
 • Αντικατάσταση του κυκλώματος ενεργοποίησης με αυτοματισμό με αισθητήρες κίνησης.

7) Σύστημα μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας

 

 • Ο εσωτερικός χώρος του κτηρίου αερίζεται επαρκώς με φρέσκο αέρα δημιουργώντας έτσι ένα υγιεινό και ευχάριστο περιβάλλον διαβίωσης. 

 • Ανάκτηση της θερμότητας που παράγεται από τα υπόλοιπα δωμάτια του σπιτιού, πχ κουζίνα και καθιστικό  για την θέρμανση όλου του κτιρίου.

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ένταξη σας στο πρόγραμμα. Επίσης αναλαμβάνουμε και την επίβλεψη των εργασιών ώστε να εξασφαλιστούν τα ορθά αποτελέσματα της μελέτης.

Λοιπές Υπηρεσίες

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου αντικαθιστά την βεβαίωση μηχανικού και αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας και των αδειών τους, καθώς και τις μεταβολές τους κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους.

βεβαιωση μηχανικου

Έκδοση βεβαιώσεων για όλες τις χρήσεις. Βάσει της νέας τροποποίησης του Ν4495/17 του άρθρου 30 για οποιαδήποτε εργασία που δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, πριν την εκτέλεση τους, συντάσσεται υποχρεωτικά ηλεκτρονική βεβαίωση μηχανικού.

αδειες καταστηματων

Αναλαμβάνουμε την πλήρη έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων μαζί με όλα απαραίτητα σχέδια και δικαιολογητικά τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με την επιχείρηση. Επίσης σας συμβουλεύουμε τεχνικά για την καταλληλόλητα του επαγγελματικού χώρου που θα μισθώσετε.

Πιστοποιητικο ενεργειακησ
αποδοσησ

Έκδοση ΠΕΑ

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Π.Ε.Α απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου. Στο Π.Ε.Α αναφέρονται μεταξύ άλλων τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς αλλά και του εξεταζόμενου κτιρίου. 

Επίσης υπολογίζεται η ετήσια κατανάλωση ανά πηγή ενέργειας , η πραγματική συνολική κατανάλωση, οι ετήσιες πραγματικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα καθώς και συστάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. 

Πότε απαιτείται η έκδοση του

Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοροπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του Π.Ε.Α και να επισυνάψει σε αυτό το επίσημο αντίγραφο του Π.Ε.Α

Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου πρέπει να συμπληρώνεται στα σχετικά πεδία των ηλεκτρονικών δηλώσεων μίσθωσης που υποβάλλονται μετά την 09/11/2015 βάση του άρθρου 58, παρ. 3, Ν4342/2015 .

Σε περίπτωση που το Π.Ε.Α εκδίδεται στο πλαίσιο προγραμμάτων για τον οικιακό τομέα χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, οι συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή, αναφέρονται κατά προτεραιότητα, με βάση τις επιλέξιμες κάθε φορά επεμβάσεις.

Τακτοποιηση
αυθαιρετων

Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών

Η νομοθεσία ορίζει πως οι κατασκευές πρέπει να υφίστανται νόμιμα. Αυτό σημαίνει να έχουν κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια και να έχουν εκτελεστεί όπως ορίζει η αρχική άδεια ή κάποια τροποποίηση αυτής.

Οι κατασκευές των ακινήτων όμως ,πολλές φορές έχουν γίνει αυθαίρετα ή έχουν πολεοδομικές παραβάσεις.  Η νομοθεσία ορίζει πλέον ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετα και ειδικότερα όταν υπάρχουν σοβαρές πολεοδομικές παραβάσεις καθώς επίσης και όταν πρόκειται να πραγματοποιηθούν συμβολαιογραφικές πράξεις.

Το κράτος με διάφορες νομοθεσίες είχε δώσει αλλά και συνεχίζει να δίνει το δικαίωμα για την τακτοποίηση των αυθαιρεσιών.  Από το 2011 και μετά η νομοθεσία ορίζει πως για να γίνει οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη, χρειάζεται βεβαίωση μηχανικού. Η βεβαίωση που εκδίδει ο μηχανικός πιστοποιεί ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες στην κατασκευή. 

Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται τακτοποίηση της αυθαιρεσίας. Οι παράγοντές που καθορίζουν  το ύψος του τελικού προστίμου είναι αρκετοί και  προσδιορίζονται από την ανάλογη νομοθεσία.

ανακαινισεισ

Αναλαμβάνουμε πλήρες κοστολόγιο για την ανακατασκευή εσωτερικών – εξωτερικών χώρων.  Μεταμορφώστε κάθε χώρο σε ένα μέρος με design και λειτουργικότητα, σε ανταγωνιστικές τιμές.  

που θα μας βρειτε

Ας μιλήσουμε για το πλάνο σας