1. 'Αδειες Δόμησης

Στις άδειες δόμησης περιλαμβάνονται οι άδειες για ανέγερση και επισκευή κτηρίων, για την κατεδάφιση κατασκευών, για αλλαγή χρήσης, για προσθήκες κτηρίων, για νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων, για διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου κ.ά..

Ανάλογα την περίπτωση απαιτούνται και διαφορετικά δικαιολογητικά. Τα σύνηθη όμως είναι η τοπογραφική μελέτη, η αρχιτεκτονική μελέτη, μελέτες στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών, θερμομόνωσης και διάφορες εγκρίσεις κατά περίπτωση.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ &
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αρχιτεκτονική Μελέτη

Η επιτυχία στηρίζεται στη συνεργασία με τους πελάτες μας για να δημιουργήσουμε χώρους και σπίτια που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Με χρήση προγραμμάτων τρισδιάστατης σχεδίασης επιτυγχάνεται μία πλήρης εικόνα του κτιρίου και όλων των φάσεων κατασκευής του. Έτσι,  οποιεσδήποτε αλλαγές θελήσει ο πελάτης κατά το σχεδιασμό γίνονται πολύ πιο εύκολα.

Τέλος, ο πελάτης έχει γνώση της τελικής εμφάνισης του κτιρίου χάρη στα προγράμματα φωτορεαλισμού που χρησιμοποιούμε.

Στατική μελέτη

Εφαρμόζουμε όλους τους σύγχρονους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για να βάλουμε τα θεμέλια για κάθε νέα σας αρχή.  Για υφιστάμενα κτίρια /  προσθήκες ακολουθούμε τους ελληνικούς κανονισμούς (ΕΚΩΣ, ΕΑΚ, ΚΑΝΕΠΕ).

Μελέτη Φωτορεαλισμού

Χρησιμοποιούμε όλα τα σύγχρονα λογισμικά ώστε να η τελική εικόνα τόσο του κτιρίου όσο και των εσωτερικών χώρων να βρίσκονται κοντά στην πραγματικότητα.

2. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας

Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας περιλαμβάνει εργασίες όπως, εσωτερικές διαρρυθμίσεις που δεν τροποποιούν τον φέροντα οργανισμό, περιφράξεις, εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών, δοκιμαστικές τομές εδάφους, κ.ά..

Επίσης ανάλογα την περίπτωση απαιτούνται και διαφορετικά δικαιολογητικά. Τα σύνηθη και εδώ είναι τοπογραφική μελέτη, αρχιτεκτονική μελέτη ή αποτύπωση, τεχνική έκθεση μηχανικού, διάφορα δικαιολογητικά και εγκρίσεις ανάλογα την περίπτωση.