Εξοικονομω

Τί είναι το εξοικονομώ κατ΄ οίκων

Στόχος του Εξοικονομώ κατ’ οίκων είναι η παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό και σύντομα στον επιχειρηματικό κτιριακό τομέα, με σκοπό την μείωση των ενεργειακών αναγκών.

Το πρόγραμμα αφορά κτίρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλον νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και οι ιδιοκτήτες των οποίων πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. 

Το νέο εξοικονομώ κατ’ οίκων μετονομάστηκε σε << Εξοικονομώ>> σηματοδοτώντας την επέκταση των παρεμβάσεων στην αναβάθμιση των κατοικιών. 

Χωρίς Αυτονομώ

Μία από τις πολύ σημαντικές αλλαγές ,όπως φαίνεται και από τον τίτλο είναι ότι στο παρών πρόγραμμα λείπει ο όρος Αυτονομώ και αυτό διότι ο Υπουργός κύριος Σκρέκας μαζί με το επιτελείο του προσανατολίζονται στην δημιουργία ενός ξεχωριστού προγράμματος που θα αφορά μόνο την ενεργειακή αυτονομία των κατοικιών.

Οι δράσεις που θα καλυφθούν από αυτό το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα είναι η εγκατάσταση φωτοβολταΐκών συστημάτων, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και συστήματα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Να τονιστεί επίσης, ότι στο νέο Εξοικονομώ εξαιρείται πλέον η επιδότηση εγκατάστασης νέου ανελκυστήρα.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν Φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας / επικαρπίας / ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης.

Για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος (ατομικό εισόδημα ως  5.000 € ή οικογενειακό έως 10.000 €) και για ιδιοκατοίκηση το βασικό ποσοστό επιχορήγησης είναι 75%.

Κατοικίες που επιδοτούνται

Μία κατοικία για να κριθεί επιλέξιμη πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία όπως φαίνεται από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που την χρησιμοποιεί.
 2. Να υφίσταται νόμιμα και χωρίς την ύπαρξη αυθαιρεσιών.
 3. Έχει καταταχθεί βάση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) το οποίο και έχει εκδοθεί μετά τις 26/11/2017 σε κατηγορία ενεργειακής κλάσεις Γ και πάνω.
 4. Η κατοικία δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 5. Οι παρεμβάσεις που σύμφωνα με τα ΠΕΑ που θα εκδοθούν πριν και μετά την υλοποίηση τους θα πρέπει να οδηγούν στην βελτίωση της κατάταξης, κατά 3 βαθμίδες τουλάχιστον

Στοιχεία του Προγράμματος

Τα βασικά στοιχεία που έρχονται να προστεθούν στο νέο πρόγραμμα τα οποία και το καθιστούν ξεχωριστό από όλα τα προηγούμενα, είναι πρώτον, η κατάργηση της χρονικής προτεραιότητας και δεύτερον, η εισαγωγή εισοδηματικών – κοινωνικών κριτηρίων.

Το μέγιστο ποσοστό της επιδότησης αγγίζει το 75 % και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο 1 δις €, εκ των οποίων 632 εκατ. € προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ποσοστό Επιχορήγησης έως και 75 %.

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος:

Ανώτατο Όριο 28.000

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός συνολικών παρεμβάσεων (ενεργειακής εξοικονόμησης, έξυπνων συστημάτων) είναι 28.000 ευρώ ανά επιλέξιμη κατοικία. 

Στο νέο πρόγραμμα υφίστανται τρεις βασικοί άξονες, οι οποίοι διαδραματίζουν καίριο ρόλο :

 • Κατάργηση Χρονικού Περιορισμού
 • Απαλοιφή Σειράς Προτεραιότητας
 • Ένταξη Ενεργειακών, Κοινωνικών και Εισοδηματικών Κριτηρίων

Κριτήρια Αξιολόγησης

Ευάλωτα Νοικοκυριά

Για την στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών ανακοινώθηκε ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. €.

Προκειμένου να εκταμιεύσουν τα δάνεια που θα καλύψουν την ιδιωτική συμμετοχή στις επενδύσεις, η δημιουργία αυτού του ξεχωριστού προϋπολογισμού ύψους 100 εκατ. €, στον οποίο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα λειτουργούν ως φερέγγυα δικλίδα ασφαλείας για την παροχή εγγυήσεων, έρχεται να προσθέσει περισσότερα ευάλωτα ενεργειακά νοικοκυριά στο σύνολο των αιτήσεων.

Δυτική Μακεδονία - Επενδύσεις της τάξης των 365 εκατ. 

Στο προηγούμενο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2020 για τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας ίσχυε ένα επιπλέον πριμ μπόνους επιδότησης της τάξης του 10 %.

Στο τωρινό πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 το πριμ αυτό καταργείται. 

Ωστόσο ο Υπουργός Ενέργειας, κύριος Κώστας Σκρέκας ανακοίνωσε στις  24/06/2021 την συμφωνία που επιτεύχθει με την Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων, στα πλαίσια της οποίας θα υλοποιηθούν στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας επενδύσεις ύψους 365 εκατ. € και θα έχουν ως στόχο την αντιστάθμιση των επιπτώσεων της κατάργησης του έξτρα μπόνους από το Εξοικονομώ.

Τι ισχύει για τις πολυκατοικίες

Τα διαμερίσματα τα οποία υπάγονται στην αίτηση, ως τμήμα της πολυκατοικίας και βρίσκονται σε καθεστώς δωρεάν παραχώρησης / ενοικίασης, επιχορηγούνται σε ποσοστό 40 %.

Αν υπαχθεί στο πρόγραμμα το σύνολο της πολυκατοικίας, κάθε διαμέρισμα επιδοτείται με ένα επιπλέον πριμ μπόνους της τάξης του 10 %.

Παράδειγμα

Έστω ότι μία κατοικία συνολικού εμβαδού Ε: 70 τετραγωνικά μέτρα, καταναλώνει βάση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) 165 κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό τον χρόνο.

Το ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης για το παραπάνω παράδειγμα παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα.

Ποιες παρεμβάσεις καλύπτονται

1) Αντικατάσταση κουφωμάτων - Σκίαση

 • Πλαίσια αλουμινίου, ξύλου ή PVC με υαλοπίνακα για παράθυρο και εξωστόθυρα.
 • Μόνον υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου για περιπτώσεις διατηρητέων και κτηρίων εντός παραδοσιακών οικισμών)
 • Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης

2) Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης-ψύξης

 • Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου

 • Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης /  Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακής σήμανσης στους  55oC)
 • Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας
 • Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split unit) για θέρμανση/ψύξη χώρου
 • Σύστημα λέβητα βιομάζας – πελλέτας ξύλου)

3) Τοποθέτηση /αντικατάσταση θερμομόνωσης κελύφους

Με στόχο την θερμομονωτική προστασία του κτιρίου επιλέξιμες είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης (εσωτερικά ή εξωτερικά) :

 • Στο δώμα ή στην στέγη
 • Στην εξωτερική τοιχοποιία
 • Σε μη θερμαινόμενο χώρο όπως πχ οροφή υπογείου με ισόγειο
 • Στην πιλοτή

4) Σύστημα Ζεστού νερού χρήσης

5) 'Έξυπνα Συστήματα (Smart Home)

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις έξυπνων συστημάτων είναι:

 • Ψηφιακά συστήματα και τεχνολογίες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Έξυπνου φωτισμού (π.χ. έξυπνες πρίζες, φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης LED).
 • Έξυπνης διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης/ψύξης (π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες).
 • Απομακρυσμένου Ελέγχου (π.χ. έξυπνοι αισθητήρες διαρροής, υγρασίας κ.λπ.)

6) Αναβάθμιση Συστήματος Φωτισμού (Mόνο για Πολυκατοικίες)

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις στο σύστημα φωτισμού είναι:

 • Αντικατάσταση λαμπτήρων με χαμηλής κατανάλωσης (π.χ. LED)
 • Αντικατάσταση του συστήματος χρονισμού με έξυπνο σύστημα διαχείρισης, αναλόγως χρονικής στιγμής (ημέρα/νύχτα), φωτεινότητας, σημείο εισόδου/εξόδου κ.ά.
 • Αντικατάσταση του κυκλώματος ενεργοποίησης με αυτοματισμό με αισθητήρες κίνησης.

7) Σύστημα μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας

 

 • Ο εσωτερικός χώρος του κτηρίου αερίζεται επαρκώς με φρέσκο αέρα δημιουργώντας έτσι ένα υγιεινό και ευχάριστο περιβάλλον διαβίωσης. 

 • Ανάκτηση της θερμότητας που παράγεται από τα υπόλοιπα δωμάτια του σπιτιού, πχ κουζίνα και καθιστικό  για την θέρμανση όλου του κτιρίου.

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ένταξη σας στο πρόγραμμα. Επίσης αναλαμβάνουμε και την επίβλεψη των εργασιών ώστε να εξασφαλιστούν τα ορθά αποτελέσματα της μελέτης.