Τακτοποιηση
αυθαιρετων

Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών

Η νομοθεσία ορίζει πως οι κατασκευές πρέπει να υφίστανται νόμιμα. Αυτό σημαίνει να έχουν κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια και να έχουν εκτελεστεί όπως ορίζει η αρχική άδεια ή κάποια τροποποίηση αυτής.

Οι κατασκευές των ακινήτων όμως ,πολλές φορές έχουν γίνει αυθαίρετα ή έχουν πολεοδομικές παραβάσεις.  Η νομοθεσία ορίζει πλέον ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετα και ειδικότερα όταν υπάρχουν σοβαρές πολεοδομικές παραβάσεις καθώς επίσης και όταν πρόκειται να πραγματοποιηθούν συμβολαιογραφικές πράξεις.

Το κράτος με διάφορες νομοθεσίες είχε δώσει αλλά και συνεχίζει να δίνει το δικαίωμα για την τακτοποίηση των αυθαιρεσιών.  Από το 2011 και μετά η νομοθεσία ορίζει πως για να γίνει οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη, χρειάζεται βεβαίωση μηχανικού. Η βεβαίωση που εκδίδει ο μηχανικός πιστοποιεί ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες στην κατασκευή. 

Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται τακτοποίηση της αυθαιρεσίας. Οι παράγοντές που καθορίζουν  το ύψος του τελικού προστίμου είναι αρκετοί και  προσδιορίζονται από την ανάλογη νομοθεσία.