Η νέα μας εφαρμογή υπολογίζει εύκολα και γρήγορα τα μόρια για την ένταξη των υποψηφίων στο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Ανακαινίζω και εκτυπώνει αναλυτικό PDF με όλους τους υπολογισμούς, για τον κάθε πελάτη σας.

ΑΓΟΡΑ

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο Microsoft Store με τιμή 94,99 € για έως και πέντε (5) άδειες χρήσης με τον ίδιο λογαριασμό Microsoft.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

  • Γρήγορος & αυτόματος υπολογισμός επιδότητησης και Bonus επιδότητησης
  • Αυτόματος υπολογισμός μοριοδότησης
  • Καρτέλα για το σκέλος Ανακαινίζω
  • Υπολογισμός Βαθμοημερών
  • Αναλυτικοί πίνακες δαπανών
  • Προσθήκη ποικίλων δαπανών ίδιου είδους (πχ διαφορετικά παράθυρα)
  • Αυτόματος συνδυασμός δαπανών ανάλογα με τους περιορισμούς του οδηγού
  • Σύστημα προσφορών για τον υπολογισμό του ανηγμένου κόστους
  • Αυτόματη μείωση ανηγμένου κόστους σε περίπτωση ύπαρξης κουφωμάτων αλουμινίου.
  • Εκτύπωση αναλυτικού PDF

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο υπολογισμός της επιδότησης γίνεται αυτόματα και ανάλογα με την επίλογή της κοινότητας προστίθεται ή όχι το Bonus της επιδότησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σε όλες τις δαπάνες είτε είναι κουφώματα είτε μονώσεις είτε υαλοπίνακες, προσθέσαμε την δυνατότητα εισωγής ποικίλων στοιχείων ίδιου είδους. Έτσι ο χρήστης μπορεί να δώσει πχ όσα διαφορετικά παράθυρα επιθυμεί με διαφορετικούς τύπους και κατηγορία U το καθένα.

Η εφαρμογή υπολογίζει αυτόματα το ανηγμένο κόστος Κ1. Σε περίπτωση ύπαρξης κουφωμάτων αλουμινίου το Κόστος Κ1 μειώνεται αυτόματα και τα τελικά μόρια υπολογίζονται βάση του Κόστους Κ1 και όχι του συνολικού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υπάχει η δυνατόητα προσθήκης προσφοράς για τις επιλέξιμες δαπάνες, ώστε να μειώσετε το ανηγμένο κόστος και να αυξήσετε την βαθμολογία στην καρτέλα μοριοδότηση.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ανάλογα με τους περιορισμούς που θέτει ο οδηγός του Εξοικονομώ – Ανακαινίζω, οι επιλέξιμες δαπάνες συνδυάζονται αυτόματα μεταξύ τους.

Πχ στην κατηγορία δαπανών Η/Μ, επιλέγοντας σύστημα θέρμανσης ΛΕΒΗΤΑ – ΒΙΟΜΑΖΑΣ, η εφαρμογή αυτόματα αποκρύπτει τα πεδία “ενσωματωμένο σύστημα ΖΝΧ” καθώς και το πεδίο της “ενδοδαπέδιας θέρμανσης”.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Αφού τελειώσετε με τα γενικά στοιχεία και τις επιλέξιμες δαπάνες, ο υπολογισμός της μοριοδότησης γίνται εύκολα από την καρτέλα Μοριοδότηση, στην οποία φαίνονται αναλυτικά όλοι οι συντελεστές.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ

Μία νέα δυνατότητα που προσθέσαμε είναι η εισαγωγή εργασιών του σκέλους Ανακαινίζω μαζί με την τιμή τους.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Στα αριθμητικά πεδία δεκαδικών, πλέον μπορείτε να καταχωρείτε για την υποδιαστολή είτε το κόμμα είτε την τελεία. Η εφαρμογή αυτόματα το μετατρέπει σε τελεία.

Ένας χαρακτηριστικό που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει πολύ τους χρήστες είναι η δυνατότητα αριθμητικών πράξεων μέσα στα πεδία εισαγωγής δεδομένων. Μπορείτε πλέον να εκτελείτε απλές αριθμητιές πράξεις και πατώντας το Enter εμφανίζεται το τελικό αποτέλεσμα. Υποστηρίζεται επίσης και η εισαγωγή παρενθέσεων.

ΔΕΞΙ ΠΑΝΕΛ

Οι τρεις μπλε καρτέλες στο δεξί μέρος της οθόνης είναι πλέον scrollable και περιέχουν περισσότερες πληροφορίες. Προσθέσαμε επίσης και μία progress bar που σας ενημερώνει με το ποσοστό εξάντλησης του μέγιστου ποσού του δικαιούχου, τόσο οπτικά όσο και με αριθμητική τιμή καθώς προσθέτε νέες δαπάνες.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΛΑΘΩΝ

Τα αριθμητικά πεδία χωρίζονται σε πεδία δεκαδικών και ακαίρεων αριθμών. Σε περίτπωση εισαγωγής διαφορετικού τύπου η εφαρμογή αυτόματα σας ενημερώνει που έχει γίνει το λάθος.

Επίσης γίνεται έλεγχος του ποσοστού εξοικονόμησης ενέργειας ( > 30%), βάση του πρώτου ΠΕΑ – Σεναρίου και το αναδυόμενο παράθυρο σας ενημερώνει σχετικά.

Τέλος υπάρχουν περιορισμοί στο πεδίο εισαγωγής του εισοδήματος. Αυτό γίνεται σκόπιμα σε περίπτωση κατα λάθος εισαγωγής περισσότερων αριθμών.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ PDF

Αφού τελειώσετε με του υπολογισμούς, τώρα είστε σε θέση να παράξετε το PDF των υπολιγισμών από το μενού στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης.

ΑΓΟΡΑ

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο Microsoft Store με το όνομα 6KonomoR στα 94,99 €

Υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης της εφαρμογής σε έως και πέντε (5) διαφορετικούς υπολογιστές με τον ίδιο λογαριαμό Microsoft.

Επίσης μπορείτε να την βρείτε εύκολα από αυτόν τον σύνδεσμο.

Για όσους αγοράσουν την εφαρμογή, οι αναβαθμίσεις θα είναι ΔΩΡΕΑΝ. Οι αναβαθμίσεις καθώς και όποιες αλλάγές προκύψουν στον τελικό οδηγού του προγράμματος μαζί με κάποιες μικρές διορθώσεις που θα κάνουμε στο PDF θα είναι είναι ΔΩΡΕΑΝ.