You are currently viewing Εξοικονομώ – Ανακαινίζω Για Νέους 18 – 39

Εξοικονομώ – Ανακαινίζω Για Νέους 18 – 39

Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκρέτσος ανακοίνωσε πως τίθεται σε διαβούλευση το ένα από το πέντε προγράμματα Εξοικονομώ που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Το νεό Εξοικονομώ – Ανακαινίζω αφορά νέους ηληκίας 18 έως 39 ετών και στοχεύει στην ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση κλειστών – παλαιών ακινήτων.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

“Υπάρχει η ανάγκη η νέα γενιά να μισθώσει κατοικίες σε λογικές τιμές συγκριτικά με τα εισοδήματά της. Για να το πετύχουμε αυτό έχουμε μια πολυεπίπεδη πολιτική σχετικά με την προσιτή κατοικία» αναδεικνύοντας την ανάγκη να δοθούν κίνητρα στους ιδιοκτήτες κλειστών και παλαιών κατοικιών. «Περίπου το 85% των ακινήτων στη χώρα  είναι άνω των 20 ετών. Υπάρχει μεγάλο απόθεμα κλειστών και παλαιών κατοικιών και πρέπει να δοθούν κίνητρα στους ιδιοκτήτες ώστε να τα ανοίξουν. “

Άκης Σκρέκος | Υπουργός Επικρατείας

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης του προγράμματος είναι ο εξής:
1) Για το σκέλος «Εξοικονομώ» ανέρχεται συνολικά σε 200 εκατ. €.
2)Για το σκέλος «Ανακαινίζω» ανέρχεται συνολικά σε 50 εκατ. € για το σκέλος της επιδότησης και 100
εκατ. € για το χαμηλότοκο δάνειο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΗΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005 με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία. Επιλέξιμες είναι μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.

Για κάθε επιλέξιμη κατοικία του τρέχοντος Προγράμματος πρέπει να υποβληθεί μία (1) μόνον αίτηση. Κατοικία, με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα προηγούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» και “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” και «Εξοικονομώ 2021», δεν έχει δικαίωμα υποβολής στο τρέχον πρόγραμμα. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση συμμετέχοντος διαμερίσματος αίτησης πολυκατοικίας «τύπου Β» του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», για το οποίο επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση ως μεμονωμένο διαμέρισμα στο τρέχον Πρόγραμμα.

Η συμμετοχή στο Εξοινοκομώ για Νέους αποτελεί προυπόθεση για την αίτηση υπαγωγής στο Ανακαινίζω. Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης μόνο για το Ανακαινίζω.

Για την υπαγωγή στο «Ανακαινίζω», πέραν του του εισοδηματικού κριτηρίου, το σύνολο της ακίνητης
περιουσίας του αιτούντος δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 300.000 €
σύμφωνα με τη δήλωση των
στοιχείων ακινήτων (Ε9).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να ενταχθεί κανείς στο πρόγραμμα θα πρέπει η κατοικία του να καταταχθεί σύμφνωνα με το πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία Γ και κάτω και επίτευξη ενεργειακή αναβάθμισης σε ποσοστό άνω το 30%

Επιπλέον θα πρέπει η κατοικία να πληρή επίσης τα εξής κριτήρια:

  • Θα πρέπει να υφίσταται νόμιμα.
  • Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
  • Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σκέλος Εξοικονομώ

Όπως και στο περσινό Εξοικονομώ 2021 έτσι και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θεσπίζεται ανώτατο πλαφόν επιδότησης στις 22.500 € .

Το μέγιστο ποσοστό επιδότησης υπολογίζεται με δύο τύπους. Τα ποσά που προκύπτουν από τους δύο αυτούς τύπους σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι μικρότερα ή ίσα των 22.500 € .

Σκέλος Ανακαινίζω

Για να ενταχθεί κανείς στο σκέλος του ανακαινίζω βασική προυπόθεση είναι η ένταξη του πρώτα στο σκέλος του Εξοικονομώ.

Στην συνέχεια ο ανώτατος επιλέξιμος προυπολογισμός για το μέρος Ανακαινίζω ανέρχεται στα 10.000 €.

Το ποσό του προυπολογισμό προκύπτει από τον παρακάτω τύπο, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ισο του ποσού των 10.000 €.

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά στον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων.
Το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων καλύπτεται

  • Με Ίδια Κεφάλαια,
  • Με δυνατότητα δανειακής σύμβασης, είτε για το ποσό που θα επιλέξουν είτε για το ποσό που θα τουςεγκριθεί από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ή με συνδυασμό των παραπάνω.

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει όλη την διαδικασία ένταξης σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Ανακαινίζω.

Κλείστε Ραντεβού

Θα είναι χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Αντικατάσταση-Επιδιόρθωση Κουφωμάτων

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Σκέλος Ανακαινίζω

Εργασίες ανακαίνισης μπάνιου, κουζίνας, υπνοδωματίων, καθιστικού κ.λπ. εσωτερικών χώρων. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται
προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων, ειδών υγιεινής, ερμαριών, εσωτερικών θυρών και γενικά εργασιών που δεν καλύπτονται από το
σκέλος του «Εξοικονομώ».

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Όπως και στο Εξοικονομώ 2021 η έγκριση των αιτήσεων θα προκύψει από βαθμολογία η οποία εξαρτάται από κριτήρια όπως

  • Εξοικονόμηση Ενέργειας συναρτήση κόστους
  • Κοινωνικά
  • Εισοδηματικά
  • Κληματολογικά

Το κάθε κριτήριο έχει διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, με συνολικό αριθμό μορίων αίτησης τα 100.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την προδημοσίευση του οδηγού σε αυτό το link

Στο τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών χώρων διαρρύθμισης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Το τεχνικό μας γραφείο στο Εξοικονομώ 2021 ανέπτυξε μία εφαρμογή για τον πλήρη υπολογισμό τόσο του ποσού επιδότησης, των δαπανών καθώς και της τελικής βαθμολογίας. Μία εφαρμογή που δημοσιεύτηκε στο Microsoft Store και την εμπιστεύτηκαν πολλά Τεχνικά Γραφεία ανά την Ελλάδα για την εξυπηρέτηση των Πελατών του.

ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Έτσι και φέτος είμαστε στην διαδικασία δημιουργίας καινούργιας εφαρμογής με επιπλέον δυνατότητες και νέο γραφικό περιβάλλον. Μερικά δείγματα της δουλειάς που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής για την νέα εφαρμογή φαίνονται στις παρακάτω εικόνες.