You are currently viewing Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής 6Konomo 21

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής 6Konomo 21

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε αναλυτικά όλα τα πεδία της νέας εφαρμογής που αναπτύξαμε για το καινούργιο Εξοικονομώ την οποία μπορείτε να την βρείτε στο Microsoft Store με το όνομα 6Konomo 21.

Πληροφορίες

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή πρώτα από όλα θα πρέπει να έχετε ατομικό λογαριασμό στην Microsoft και λειτουργικό σύστημα Windows 10 και πάνω με αρχιτεκτονική x64. Η εφαρμογή δεν είναι διαθέσιμη σε μία υποκατηγορία των Windows και συγκεκριμένα το Windows 10 S Mode.

Όσοι αγοράσουν την εφαρμογή μπορούν να την εγκαταστήσουν σε έως και 10 διαφορετικούς υπολογιστές από τον ίδιο λογαριασμό Microsoft. Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι και στο Microsoft Store από τον λογαριασμό σας για να μπορέσετε να κάνετε εγκατάσταση σε άλλον υπολογιστή.

Οι ενημερώσεις γίνονται αυτόματα. Σε περίπτωση καθυστέρησης ενημέρωσης μπορείτε να μεταβείτε στο Microsoft Store να αναζητήσετε την εφαρμογή και να πραγματοποιήσετε χειροκίνητα την διαδικασία.

Να τονίσουμε ότι η εφαρμογή δεν καλύπτει όλες τις υποπεριπτώσεις όπως για θέματα πολυκατοικίας.

Ως ένα βαθμό προσπαθήσαμε να καλύψουμε όσες περισσότερες περιπτώσεις ήταν δυνατό σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα. Από εκεί και ύστερα ο κάθε μηχανικός θα πρέπει να έχει δίπλα του τον οδηγό του προγράμματος.

Για όσους αγοράσουν την εφαρμογή, για απορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με email στο 6konomo@forefront.gr.

Η τρέχων έκδοση της εφαρμογής είναι η 1.3.0 με τα στοιχεία του τελικού οδηγού που ανακοινώθηκε στις 02/12/2021 αλλά και στις 10/12/2021 σχετικά με το ενσωματωμένο ΖΝΧ στο σύστημα θέρμανσης.

Υπολογισμός Επιδότησης – Μοριοδότησης

Γενικά Στοιχεία

Στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία συμπληρώνουμε τα αρχικά στοιχεία των πελατών. Με αστερίσκο φαίνονται όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

Ξεκινάμε με το όνομα, το επίθετο, το κινητό και το σταθερό τηλέφωνο.

Γενικά Στοιχεία

Στα γενικά στοιχεία του πελάτη ακόμα και λάθος τιμές να δώσετε όπως στο κινητό και το σταθερό που δεν είναι νούμερα, η εφαρμογή δεν το εκλαμβάνει ως λάθος. Στα επόμενα πεδία όμως που είναι τα αριθμητικά δεδομένα, για οποιαδήποτε λάθος τιμή που εισάγετε το πρόγραμμα θα σας το τονίζει.

Εισόδημα

Στο πεδίο εισόδημα περνάμε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία των πελατών. Αν έχουν ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, μέλη οικογένεια, αν είναι για ιδιοκατοίκηση ή παραχώρηση.

Σε όλα τα επόμενα πεδία συμπηλώνουμε αριθμούς. Αν κάνετε λάθος η εφαρμογή θα σας το υποδείξει. Αν έχετε δεκαδικούς αριθμούς χρεισιμοποιείστε την τελεία και όχι το κόμμα. Το πρόγραμμα αν ξεχαστείτε και χρησιμοποιείσετε κόμμα, θα σας υποδείξει το πεδίο. Για τον λόγο αυτό καλό είναι το αριθμητικό πληκτρολόγιο να το έχετε στα αγγλικά που χρησιμοποιεί την τελεία ως προεπιλογή.

Error: Κόμμα αντί για τελεία στο πεδίο Ετήσιο Εισόδημα

ΠΕΑ Α

Στην συνέχεια συμπληρώνουμε το ετήσιο εισόδημα, το εμβαδόν της κατοικίας και το ΠΕΑ Α (Εξοικονόμηση Ενέργειας)

Αν αφήσετε παρατεταμένα το ποντίκι στο πεδίο εισαγωγής του ΠΕΑ Α θα εμφανιστεί ένας οδηγός σχετικά με το τί πρέπει να συμπληρωθεί.

Υπολογισμός Επιδότησης

Αφού καταχωρήσατε τα πεδία σωστά, προχωρείτε στον υπολογισμό της επιδότησης, και στα δεξιά πλέον της εφαρμογής εμφανίζονται όλα τα στοιχεία της επιδότησης με τις μέγιστες τιμές που θέτει το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021.

Υπολογισμός Μέγιστης Επιδότησης

Ανηγμένο Κόστος

Στην συνέχεια και εδώ είναι το σημαντικό συνεχίζουμε στην επόμενη καρτέλα (επιδοτούμενες δαπάνες) για τον υπολογισμό του ανηγμένου κόστους και όχι στα από κάτω πεδία για τον υπολογισμό των μορίων.

Στην καρτέλα επιδοτούμενες δαπάνες θα βρείτε 3 υποκαρτέλες ανάλογα με το τί θέλετε να υπολογίσετε.

Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι ο υπολογισμός του ανηγμένου κόστους πραγματοποιείται βάση των προσφορών μιας και ο οδηγός αναφέρει συγκεκριμένα: “Το ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (€/kWh) θα προκύπτει από το πηλίκο του προτεινόμενου Κόστους Παρεμβάσεων (€) διά, την εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας βάσει Α’ ΠΕΑ (kWh/m2 ) επί την ωφέλιμη του επιφάνεια (m2) “.

Το παραπάνω δεν ισχύει για την περίπτωση που δουλέψετε τους υπολογισμούς με τις πλαφόν τιμές.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Κουφώματα

Ας ξεκινήσοουμε από τα κουφώματα.

Επιλέγετε τύπο κουφώματος, συντελεστή θερμοπερατότητας, τα τετραγωνικά κάθε στοιχείου και στο τέλος έχουμε την επιλογή της προσφοράς.

Αν θέλετε να υπολογίσετε το ανηγμένο κόστος με βάση τις πλαφόν τιμές που θέτει το πρόγραμμα Εξοικονομώ, εισάγετε στην προσφορά την τιμή μηδέν (0) ή την τιμή εκατό (100).

Αν βρήκατε το στοιχείο σε χαμηλότερη τιμή στην αγορά πχ 10% κάτω από το πλαφόν, τότε στην προσφορά βάζετε 90%.

Σε περίπτωση επιλογής πλαισίων αλουμινίου, η εφαρμογή υπολογίζει το ανοιγμένο κόστος με μειωμένο συντελεστή κατά 60% όπως ακριβώς αναφέρει ο οδηγός του προγράμματος. Κατά την παραγωγή του PDF στην σελίδα υπολογισμού των συντελεστών μοριοδότησης (σελίδα 4) θα υπάρχει ενημέρωση του χρήστη σχετικά με την μείωση αυτή.

Κατηγορία Ακαυστότητας

Σύμφωνα με τον οδηγό επιλέξιμα είναι τα κουφώματα των οποίων οι εμφανείς πλευρές των
διατομών να ταξινομούνται έως και την κλάση ακαυστότητας E σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 13501-1.

Προσοχή δηλαδή θα πρέπει να δώσετε και στον τύπο ακαυστότητας του κουφώματος που θα πρέπει να παραγγείλετε.

Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του κριτηρίου Κ1 (υπολογισμός ανοιγμένου κόστους),
το κόστος των παρεμβάσεων 1.Α1 και 1.Α2 (κουφώματα και εξωστόθυρες αλουμινίου) θα πολλαπλασιάζεται με το 0.40 καθότι το
αλουμίνιο χαρακτηρίζεται ως άκαυστο υλικό, σύμφωνα με τον Πίνακα Δ4 του
Παραρτήματος Δ του κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων (Π.Δ. 41/2018, ΦΕΚ 80/Α/7-5-
2018).

Η συγκεκριμένη διευκρίνηση ξανά παρουσιάζεται κάτω από τον πίνακα Πίνακας 5.6.1 – Κριτήρια και βαρύτητα ως προς την προτεραιοποίηση των αιτήσεων: Μόνο για τον υπολογισμό της βαθμολογίας, αν στο Κόστος Παρεμβάσεων περιλαμβάνονται παρεμβάσεις των υποκατηγοριών 1.Α1, 1.Α2 του πίνακα 4.1.1, τα προτεινόμενα κόστη για τις υποκατηγορίες αυτές συμμετέχουν
στο Κόστος Παρεμβάσεων μειωμένα κατά 60% (πολλαπλασιασμός με μειωτικό συντελεστή 0,40),

Η εφαρμογή αν επιλέξετε κουφώματα αλουμινίου, αυτόματα μειώνει το κόστος των κουφωμάτων για τον υπολογισμό του συντελεστή Κ1 (ανηγμένο κόστος), ενώ παράλληλα διατηρεί σταθερές τις τελικές δαπάνες.

Στο τελικό PDF θα ανημερώνεστε σχετικά με αυτή την αλλαγή.

Συμφέρει δηλαδή η επιλογή κουφωμάτων αλουμινίου από την άποψη ότι αυξάνονται τα μόρια, αλλά ταυτόχρονα αυξάνεται και το τελικό κόστος μιας και το αλουμίνιο είναι πιο ακριβό.

Υπερπροσφορά

Αν βρήκατε το στοιχείο σε μεγαλύτερη τιμή πχ 10% πάνω από το πλαφόν, τότε στην προσφορά βάζετε 110 %.

Τότε στο κάτω μέρος της σελίδας θα εμφανιστεί το σύνολο όλων των διαφορών της δικής σας τιμής σε σχέση με τις τιμές πλαφόν που θέτει το πρόγραμμα.

Προσοχή πρέπει να δώσετε στην υπερπροσφορά γιατί όσο αυξάνεται το κόστος, τόσο μικρότερη μοριοδότηση θα έχετε στο τέλος.

Στο δεξί πάνελ πλέον εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι τελικές τιμές από όλες τις καρτέλες (κουφώματα, θερμομόνωση και Η/Μ).

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής έως και δύο διαφορετιών τύπων κουφωμάτων.

Το πεδίο πρόσθετες δαπάνες δεν λειτουργεί ακόμα σωστά, οπότε συστήνουμε να το αφήσετε κενό.

Επιλέξιμες Δαπάνες Κουφωμάτων. Δυνατότητα επιλογής έως 2 διαφορετικών τύπων κουφωμάτων

Μηδενικές Τιμές – Προσοχή

Σε περίπτωση που σε έναν πίνακα δεν θέλετε να συμπληρώσετε κανένα πεδίο, πατήστε να γίνει ο υπολογισμός παρόλο που δεν έχετε συμπηρώσει κανένα πεδιο. Αυτό είναι σημαντικό ώστε η εφαρμογή να αναθέσει σωστά τις τιμές και να μπορεί το αρχείο να αποθηκευτεί.

Επίσης αν πατήσετε μηδενισμό των πεδίων, ξανά πατήστε το κουμπί Υπολογισμός δαπανών ώστε να αποθηκευτούν στην μνήμη παντού μηδενικές τιμές.

Μονώσεις και Η/Μ

Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζουμε την συμπληρωση των καρτελών για τις μονώσεις αλλά και για τα Η/Μ.

Επιδοτούμενες Δαπάνες Μονώσεων

Κάποια πεδία στους παραπάνω πίνακες είναι κλειστά. Συμβουλετείτε τον οδηγό του προγράμματος για να καθόρισετε ποιες δαπάνες συνδυάζονται μεταξύ τους. Πχ το σύστημα ενδοδαπέδιας συνδυάζεται μόνο με σύστημα Α/Θ και Γεωθερμικής Αντλίας.

Στην κατηγορία του Συστήματος Παροχής Ζεστού Νερού ο τελικός οδηγός του προγράμματος άλλαξε, τονίζοντας ότι επιλέξιμη δαπάνη είναι μόνο μία από τις 4 (μαζί με την αντλία θερμότητας).

Επιπλέον προσθέθηκε στον οδηγό η διευκρίνηση σχετικά με το ΖΝΧ που είναι ενσωματωμένο στο σύστημα θέρμανσης. Η εφαρμογή ενημερώθηκε και περιλαμβάνει και αυτή την επιλογή.

Η εφαρμογή αποκρίπτει αυτόματα τις διαθέσιμες επιλογές ανάλογα με τους περιορισμούς που θέτει ο οδηγός του προγράμματος.

Επιλέξιμες Δαπάνες Η/Μ. Αυτόματος συνδυασμός των παρεμβάσεων

2ος Τρόπους Υπολογισμού Κ1

Στην έκδοση 1.1.1 προσθέσαμε και έναν δεύτερο τρόπο για τον υπολογισμό του Κ1. Ο συγκεκριμένος τρόπος προς το παρών δεν υποστηρίζει την αποθήκευση του αρχείου και εξωγωγή σε μορφή PDF. Μπορείτε ωστόσο να υπολογίσετε γρήγορα τα μόρια.

Κόστος Κ1 2ος Τρόπος

Τελικές Δαπάνες

Στο δεξί πάνελ εμφανίζονται οι τελικές δαπάνες, οι συνολικές υπερπροσφορές (αν υπάρχουν) το τελικό επιδοτούμενο ποσό και το τελικό ιδιωτικο κεφάλαιο.

Μοριοδότηση

Αφού υπολογίσατε το τελικό κόστος , τώρα μπορείτε να επιστρέψετε στην καρτέλα με τα γενικά στοιχεία ώστε να υπολογίσετε την μοριοδότηση.

Στο πεδίο με τον συντελεστή βαθμοημέρων αν αφήσετε παρατεταμένα το ποντίκι πάνω στην εισαγωγή τη τιμής θα σας δωθεί μία οδημία για τις τιμές.

Οι συντελεστές βαθμοημερών δίνονται στο site του Εξοικονομώ στο αρχείο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII Κριτήρια Βαθμολόγησης.pdf

Έτος Κατασκευής

Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος:

Δηλώνεται η χρονική περίοδος στην οποία εντάσσεται η ημερομηνία έκδοσης της
οικοδομικής αδείας. Σε περίπτωση προσθήκης αδείας ή/και υπαγωγής σε νόμο
τακτοποίησης αυθαιρέτων, η δήλωση γίνεται στην βάση της περιόδου έκδοσης της αρχικής
οικοδομικής αδείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, η δήλωση
κατασκευής γίνεται στην βάση της υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων.

Υπολογισμός Μοριοδότησης – Link με τους πίνακες των Βαθμοημερών

Αποθήκευση

Μόνο και μόνο όταν έχετε τελειώσει με τον υπολογισμό της μορδιοδότησης το πρόγραμμα κάνει σωστά την αποθήκευση του αρχείου.

Αν κάνετε αποθήκευση πριν τον υπολογισμό η εφαρμογή θα δημιουργήσει ένα αρχείο το οποίο όμως δεν θα μπορεί να το ανοίξει.

Για τον λόγο αυτό υπολογίστε την μοριοδότηση, κάντε αποθήκευση ακόμα και αν δεν έχετε καταχωρήσει τα σωστά στοιχεία, ώστε να είστε σε θέση να ξαναδουλέψετε το αρχείο όποτε θέλετε.

Σε επόμενη αναβάθμιση θα προσθαθήσουμε να διευθετήσουμε και αυτό το ζήτημα, χωρίς να εποιρεάζονται ωστόσο τα αρχεία που ήδη θα έχετε δημιουργήσει. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι αλλά θα δουλέψουμε εντατικά πάνω σε αυτό το ζήτημα.

Άνοιγμα Αρχείου

Προς το παρών το άνοιγμα του εκάστοτε αρχείου δεν γίνεται με διπλό κλικ πάνω του. Πρέπει να ανοίξετε την εφαρμογή και να κάνετε file – open του αρχείου.

Σε επόμενη αναβάθμιση θα διευθετήσουμε και αυτό το ζήτημα.

Παραγωγή PDF

Αφού κάνετε αποθήκευση του αρχείου (είναι σημαντικό να γίνει η αποθήκευση σωστά όπως τονίστηκε παραπάνω) τώρα πλέον είστε σε θέση να κάνετε παραγωγή ενός άλλου αρχείου pdf ώστε να έχετε αναλυτικά τους υπολογισμούς και σε χαρτί.

PDF Αναλυτικών Υπολογισμών

Συμπεράσματα

Όσοι αγοράσουν την εφαρμογή οι αναβαθμίσεις θα είναι δωρεάν. Το προιόν διατίθεται στο Store στην τιμή των 70 Ευρώ. Όσοι εχουν αγοράσει τις προηγούμενες εκδόσεις (1.0.0 και πριν) οι αναβαθμίσεις θα είναι δωρεάν.

Η εφαρμογή δεν διατίθεται για δωρεάν δοκιμή. Αυτό ήταν μία απόφαση που πήραμε καθώς δεν επιθυμούσαμε μή μηχανικοί να χρησιμοποιούν δωρεάν την εφαρμογή και να προπαθούν να υπολογίσουν την επιδότηση και τα μόρια τους.

Αυτήν ήταν η εφαρμογή που αναπτύξαμε το τελευταίο διάστημα. Ελπίζουμε να φανεί χρήσιμη σε όσους την προτιμήσουν.