You are currently viewing To νέο Εξοικονομώ 2021

To νέο Εξοικονομώ 2021

Η πλατφόρμα του προγράμματος <<Εξοικονομώ>> αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Σεπτεμβρίου και επιδοτεί πέντε κατηγορίες παρεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε διάρκεια ενός μήνα.

Δρομολογούμε την αναβάθμιση περισσότερων από 50,000 κατοικιών με ειδική μέριμνα στα ευάλωτα νοικοκυριά.
– Υπουργός Ενέργειας κύριος Κώστας Σκρέκας
Tweet

Την Πέμπτη 29/07/2021 ο Υπουργός Ενέργειας κύριος Σκρέκας μαζί με την Γενική Γραμματέα Ενέργειας κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου καθώς και τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) κύριο Γιώργο Στασινό, ανακοίνωσαν το πρόγραμμα του νέου Εξοικονομώ.

Ποσοστό Ενίσχυσης

Έως και 75 %

Τα βασικά στοιχεία που έρχονται να προστεθούν στο νέο πρόγραμμα τα οποία και το καθιστούν ξεχωριστό από όλα τα προηγούμενα, είναι πρώτον, η κατάργηση της χρονικής προτεραιότητας και δεύτερον, η εισαγωγή εισοδηματικών – κοινωνικών κριτηρίων.

Το μέγιστο ποσοστό της επιδότησης αγγίζει το 75 % και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο 1 δις €, εκ των οποίων 632 εκατ. προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Χωρίς Αυτονομώ

Μία από τις πολύ σημαντικές αλλαγές ,όπως φαίνεται και από τον τίτλο είναι ότι στο παρών πρόγραμμα λείπει ο όρος Αυτονομώ και αυτό διότι ο Υπουργός κύριος Σκρέκας μαζί με το επιτελείο του προσανατολίζονται στην δημιουργία ενός ξεχωριστού προγράμματος που θα αφορά μόνο την ενεργειακή αυτονομία των κατοικιών.

Οι δράσεις που θα καλυφθούν από αυτό το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα είναι η εγκατάσταση φωτοβολταΐκών συστημάτων, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και συστήματα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Να τονιστεί επίσης, ότι στο νέο Εξοικονομώ εξαιρείται πλέον η επιδότηση εγκατάστασης νέου ανελκυστήρα.

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

Το ανώτατο πλαφόν επιχορήγησης ανέρχεται στις 28.000 €.

Στο νέο πρόγραμμα υφίστανται τρεις βασικοί άξονες, οι οποίοι διαδραματίζουν καίριο ρόλο :

  • Κατάργηση Χρονικού Περιορισμού
  • Απαλοιφή Σειράς Προτεραιότητας
  • Ένταξη Ενεργειακών, Κοινωνικών και Εισοδηματικών Κριτηρίων

Κριτήρια Αξιολόγησης

Ποσοστό Συμμετοχής Κριτηρίων

Οι κατηγορίες των κριτηρίων αξιολόγησης όπως έχουν οριστεί, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του κριτηρίου, είναι αναρτημένες στον κάτωθι πίνακα.

Ευάλωτα Νοικοκυριά

Ξεχωριστός προϋπολογισμός 100 εκατ.

Η δημιουργία ξεχωριστού προϋπολογισμού ύψους 100 εκατ. στον οποίο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα λειτουργούν ως φερέγγυα δικλίδα ασφαλείας για την παροχή εγγυήσεων, προκειμένου να εκταμιεύσουν τα δάνεια που θα καλύψουν την ιδιωτική συμμετοχή στις επενδύσεις, έρχεται να προσθέσει περισσότερα ευάλωτα ενεργειακά νοικοκυριά στο σύνολο των αιτήσεων.

Το πρόγραμμα θα δώσει προτεραιότητα σε ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια ανέργους και κτήρια χαμηλής ενεργειακής κλάσης.

Επιχορήγηση Πολυκατοικίας

Δυνατότητα για Άτοκο Τραπεζικό Δανεισμό

Τα διαμερίσματα τα οποία υπάγονται στην αίτηση, ως τμήμα της πολυκατοικίας και βρίσκονται σε καθεστώς δωρεάν παραχώρησης / ενοικίασης, επιχορηγούνται σε ποσοστό 40 %.

Αν υπαχθεί στο πρόγραμμα το σύνολο της πολυκατοικίας, κάθε διαμέρισμα επιδοτείται με ένα επιπλέον πριμ μπόνους της τάξης του 10 %.

Παράδειγμα

Έστω ότι μία κατοικία συνολικού εμβαδού Ε: 70 τετραγωνικά μέτρα, καταναλώνει βάση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) 165 κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό τον χρόνο.

Το ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης για το παράδειγμα αυτό παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα.

Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης (Α) ή (Β) πρέπει να είναι μικρότερο από το ανώτατο πλαφόν που θέτει το Υπουργείο, δηλαδή τις 28.000 €.

Κλείστε Ραντεβού

Θα είναι χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

Πέντε Κατηγορίες Παρεμβάσεων

Οι πέντε αυτές κατηγορίες αφορούν επεμβάσεις σε εγκατάσταση κουφωμάτων, συστήματα σκίασης, αερισμού, θερμομόνωσης, συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης, συστημάτων θέρμανσης και ψύξης καθώς και έξυπνα συστήματα διαχείρισης της ενέργειας.

Αναλυτικά :

Για να ενημερωθείτε σχετικά με όλες μας τις υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα project μας πατήστε εδώ.