Επιστροφή Ρήτρας Αναπροσαρμογής

Στο πεδίο Μήνες εισάγετε τους μήνες στους οποίους αναφέρεται ο λογαριασμός σας πχ Ιαν-Φεβρου.

Στο πεδίο Ρήτρα Αναπροσαρμογής εισάγετε το ποσό της ρήτρας του λογαριασμού σας.

Στο πεδίο Έκτωση ΤΕΜ εισάγετε το άθροισμα του ποσού όλων των εκτπώσεων λόγω ΤΕΜ (άν υπάρχουν). Σε διαφορετική περίπτωση αφήνετε την επιλογή μηδέν.

Στο Πεδίο Έκτπωση Παρόχου εισάγετε το ποσό της έκπτωσης λόγω του παρόχου (αν υπάρχει). Σε διαφορετική περίπτωση αφήνετε την επιλογή μηδέν.

Στο πεδίο Περίοδος λογαριασμού εισάγετε με τα βελάκια τον αριθμό των μηνών του λογαριασμού σας. Πχ για τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο εισάγετε τον αριθμό 2.

Επιπλέον εισάγετε το ποσοστό συνιδιοκτησίας που σας αναλογεί. Αν σας ανοίκει εξολοκλήρου, αφήνετε την επιλογή 100.

Τέλος πατάτε το κουμπί Προσθήκη Λογαριασμού για να προσθέτε έναν λογαριαμό. Με την ίδια διαδικασία προσθέτετε και τους υπόλοιπους λογαριασμούς ρεύματος.

Με το κουμπί Αφαίρεση Λογαριασμού αφαιρείτε τον τελευταίο πάντα λογαριασμό που καταχωρήσατε.

Με το κουμπί Μηδενισμός Πεδίων, τα πεδία επιστρέφουν στις αρχικές τους τιμές, σε περίπτωση δηλαδή που έχετε πραγματοποιήσει κάποιο λάθος.

Αφού υπολογίσετε την Συνολική Επιστροφή μπορείτε να αποθηκεύσετε το τελικό αποτέλεσμα σε μορφή PDF από το μενού File -> PDF.