Η νέα μας εφαρμογή για τον υπολογισμό της επιστροφής χρημάτων από την ρήτρα αναπροσαρμογής των λογαριασμών ρεύματος είναι διαθέσιμη ΔΩΡΕΑΝ στο Microsoft Store με όνομα ERA 2022.

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής θα βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Πληροφορίες σχετικά με τα Πνευματικά Δικαιώματα θα βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Άδεια Χρήσης

ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ERA 22

Η ατομική επιχείρηση του Αναστάσιου Ταμπούρα, Πολιτικού μηχανικού, με ΑΦΜ: 105274875, ΔΟΥ: Καστοριάς, Διεύθυνση: Αθανασίου Διάκου 62, Καστοριά, τηλέφωνο: 2467082036 και 698462061 (εφεξής η «Επιχείρηση», ή «εμείς»), δημιούργησε και λειτουργεί το λογισμικό με το διακριτικό τίτλο: «ERA 21» (εφεξής το «Λογισμικό»), καθώς και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα), που εμπεριέχεται σε αυτά, εφεξής το «περιεχόμενο», με σκοπό να διευκολύνει τους επαγγελματίες και τους ιδιώτες να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» . Η χρήση του Λογισμικού και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτά και του Υλικού, υπόκεινται στους παρόντες λορους άδειας χρήσης (εφεξής «οι Όροι χρήσης»), όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και σύμβαση μεταξύ της Επιχείρησης και κάθε προσώπου που αγοράζει αντίγραφο του λογισμικού από τα διάφορα σημεία νόμιμης πώλησης του από την Επιχείρηση για προσωπική του χρήση. Η με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο πρόσβαση στο Λογισμικό και χρήση αυτών δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το Χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

Επισκόπηση
Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης επιτρέπουν την εγκατάσταση και χρήση ενός αντιγράφου του Λογισμικού σε μία συσκευή, καθώς και άλλα δικαιώματα, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω.
Ισχύουν για το Λογισμικό που συνοδεύει αυτούς τους όρους χρήσης.
Οι όροι ισχύουν επίσης για τα παρακάτω στοιχεία της Επιχείρησης:

 • ενημερώσεις,
 • συμπληρώματα,
 • υπηρεσίες υποστήριξης
  για το παρόν Λογισμικό, εκτός εάν υπάρχουν άλλοι συνοδευτικοί όροι αυτού. Σε αυτή την περίπτωση, ισχύουν οι συνοδευτικοί όροι.
  ΕΦΟΣΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΘΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΘΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
  ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ή ΠΙΣΤΩΣΗ.
  Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επιστροφή των χρημάτων, επικοινωνήστε με την Επιχείρηση ή με τον προμηθευτή σας.
  ΕΑΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΧΕΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑΤΕ.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)
Όλο το περιεχόμενο του Λογισμικού, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, video, ήχους κλπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.
Η Επιχείρηση διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.
Το περιεχόμενο του Λογισμικού διατίθεται στους χρήστες του για προσωπική-επαγγελματική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της Επιχείρησης. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, συνεργατών και φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Χρήση λογισμικών ανοιχτού κώδικα
Η Επιχείρηση για την κατασκευή του Λογισμικού έχει προβεί σε νόμιμη χρήση και ενσωμάτωση λογισμικών ανοιχτού κώδικα (open source software) και συγκεκριμένα των βιβλιοθηκών Reportlab (‘Εκδοση 3.5.67) και WxPython (Έκδοση 4.1.1), τηρώντας όλους τους όρους που θέτουν οι κατασκευαστές τους και δηλώνοντας ρητά, ότι τα πνευματικά δικαιώματα των ανωτέρω βιβλιοθηκών και των περιεχομένων τους ανήκει αποκλειστικά στις εταιρείες κατασκευής τους.

Δικαιώματα εγκατάστασης και χρήσης
Πριν χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό στο πλαίσιο μίας άδειας χρήσης, πρέπει να εκχωρήσετε αυτή την άδεια χρήσης σε μία συσκευή.
Στη συσκευή με άδεια χρήσης επιτρέπεται η εγκατάσταση και χρήση μόνο ενός αντιγράφου του λογισμικού. Η άδεια χρήσης καλύπτει τα συστατικά στοιχεία του λογισμικού ως μια ενιαία μονάδα. Δεν επιτρέπεται ο διαχωρισμός των συστατικών στοιχείων και η εγκατάστασή τους σε διαφορετικές συσκευές.
Ο μοναδικός κύριος χρήστης της συσκευής με άδεια χρήσης μπορεί να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί εξ’ αποστάσεως από μία άλλη συσκευή το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή με άδεια χρήσης.
Μπορείτε να παραχωρήσετε άδεια πρόσβασης στο λογισμικό σε άλλους χρήστες που θα σας παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης. Δεν απαιτείται πρόσθετη άδεια χρήσης για τη συγκεκριμένη μορφή πρόσβασης. Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογισμικού από κανέναν άλλο στο πλαίσιο της ίδιας άδειας χρήσης κατά την ίδια χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Ενημερώσεις και υποστηρικτικό υλικό
Κατά διαστήματα το λογισμικό θα ενημερώνεται με σκοπό να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση με γνώμονα πάντα τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που σας παρέχει το Λογισμικό. Επιτρέπεται να λαμβάνετε ενημερώσεις ή αναβαθμίσεις για το λογισμικό μόνο από την Επιχείρηση ή άλλες εξουσιοδοτημένες πηγές. Το Λογισμικό δεν επιδέχεται καμία δική σας μεταβολή ή ενημέρωση ή βελτιοστοποίηση, παρά μόνο αυτές που σας παρέχουμε μέσω των ενημερώσεων.
Για να κάνετε αναβάθμιση ή μετατροπή λογισμικού, πρέπει πρώτα να διαθέτετε άδεια χρήσης για το προς αναβάθμιση ή μετατροπή Λογισμικό. Με την αναβάθμιση ή τη μετατροπή, η παρούσα συμφωνία αντικαθιστά τη συμφωνία για το Λογισμικό από το οποίο πραγματοποιήθηκε η αναβάθμιση ή η μετατροπή.Μετά την αναβάθμιση ή τη μετατροπή, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε πλέον την παλαιότερη έκδοση τουΛογισμικού στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αναβάθμιση ή η μετατροπή.

Έκταση άδειας χρήσης
Σας παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του Λογισμικού. Δεν πωλείται το λογισμικό και η παρούσα σύμβαση σάς παρέχει μόνο ορισμένα δικαιώματα για τη χρήση του λογισμικού. Η Επιχείρηση και ο κατασκευαστής του Λογισμικού, εφόσον υπάρχει, επιφυλάσσονται όλων των υπόλοιπων δικαιωμάτων.Εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία σάς παραχωρεί περισσότερα δικαιώματα, παρά τον παρόντα περιορισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό μόνο σύμφωνα με όσα προβλέπονται ρητά στην παρούσα σύμβαση.
Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συμμορφωθείτε με όλους τους τεχνικούς περιορισμούς που υπάρχουν στο Λογισμικό και οι οποίοι σας επιτρέπουν να το χρησιμοποιείτε μόνο με συγκεκριμένους τρόπους.

ΔΕΝ επιτρέπεται:

 • η παράκαμψη οποιωνδήποτε τεχνικών περιορισμών του Λογισμικού,
 • η επεξεργασία ή η ανακατασκευή του κώδικα του Λογισμικού, με εξαίρεση την περίπτωση και μόνο στην έκταση που τέτοιες δραστηριότητες επιτρέπονται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία, παρά τον παραπάνω περιορισμό,
 • η δημιουργία περισσότερων αντιγράφων του λογισμικού απ’ ό,τι ορίζεται σε αυτή τη σύμβαση ή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, παρά τον παραπάνω περιορισμό,
 • η δημοσίευση του Λογισμικού σε άλλους με σκοπό την αντιγραφή του,
 • η χρήση του Λογισμικού με οποιονδήποτε τρόπο που αντίκειται στη νομοθεσία.
 • η ενοικίαση, η μίσθωση ή ο δανεισμός του Λογισμικού,

Επιτρέπεται να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας του μέσου. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μόνο για επανεγκατάσταση του Λογισμικού.
Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει έγκυρη πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή στο εσωτερικό σας δίκτυο επιτρέπεται να αντιγράψει και να χρησιμοποιήσει το Λογισμικό σας για σκοπούς που αφορούν αυστηρά την επίτευξη των νόμιμων συμφερόντων του κατόχου της άδειας χρήσης και σε καμία περίπτωση για προσωπικούς του σκοπούς.
Το παρόν συμφωνητικό δε σας παραχωρεί δικαιώματα ιδιοκτησίας στον πηγαίο κώδικα του Λογισμικού και το ίδιο το Λογισμικό. Όλα τα δικαιώματα, τα λογότυπα αλλά και η τεχνογνωσία και το Λογισμικό που αναπτύσσεται από τον κατασκευαστή κατά την εξέλιξη των προγραμμάτων ή την παροχή τεχνικής υποστήριξης, βελτιώσεων, προσθηκών και τροποποιήσεων παραμένουν ιδιοκτησία της Εταιρείας.

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ, ΥΠΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Η ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
Δεν επιτρέπεται να επανεκχωρήσετε την άδεια χρήσης σε μία διαφορετική συσκευή από τη συσκευή εγκατάστασης του Λογισμικού. Μπορείτε να εκχωρήσετε την άδεια χρήσης μόνο σε μια συσκευή κάθε φορά. Εάν επανεκχωρήσετε την άδεια χρήσης, η άλλη συσκευή γίνεται η «συσκευή με άδεια χρήσης». Εάν αποσύρετε τη συσκευή με άδεια χρήσης λόγω βλάβης του υλικού, μπορείτε να επανεκχωρήσετε την άδεια χρήσης πριν.

Αποκλεισμός και περιορισμός της Ευθύνης προς αποζημίωση
Μπορείτε να λάβετε από την Επιχείρηση και τους εκάστοτε προμηθευτές της αποζημίωση μόνο για τη θετική ζημιά έως το πόσο που έχετε καταβάλει για το λογισμικό. Δεν έχετε το δικαίωμα να λάβετε αποζημίωση για άλλες ζημιές, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για αποθετική ζημιά, διαφυγόντα κέρδη, ηθική βλάβη ή εύλογη αποζημίωση. Η υλοποίηση κάθε έργου του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη του εκάστοτε επαγγελματία που έχει αναλάβει την υλοποίηση του και δεν προκύπτει σε καμία περίπτωση ευθύνη της Επιχείρησης από τη χρήση του Λογισμικού.
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη αν το λογισμικό κωλύεται ή δυσλειτουργεί λόγω εμπλοκής με λογισμικό από τρίτους κατασκευαστές, ούτε οφείλει να παράσχει τεχνική υποστήριξη και επιδιόρθωση αυτών.

Δικαίωμα υπαναχώρησης – Πολιτική επιστροφών
Δικαίωμα επιστροφής παρέχεται όταν:

 1. Το λογισμικό δεν λειτουργεί όπως ορίζεται στην περιγραφή του.
 2. Το λογισμικό δυσλειτουργεί, εμπεριέχει λάθη ή είναι ελλιπές σε σχέση με τις περιγραφόμενες δυνατότητες του.
 3. Το λογισμικό δεν λειτουργεί όπως αναμενόταν και αυτό έχει επαληθευτεί από την τεχνική υποστήριξη της Επιχείρησης.
  Το δικαίωμα υπαναχώρησης αιρείται όταν:
 • Το προϊόν λειτουργεί όπως ορίζεται στην περιγραφή του και δε περιέχει λάθη.
 • Εάν ο λόγος της υπαναχώρησης είναι ότι το προϊόν δεν λειτουργεί όπως επιθυμείτε. Όλες οι πληροφορίες και οι λειτουργίες του Λογισμικού καθορίζονται λεπτομερώς στην περιγραφή του και τυχόν απορίες μπορούν να διευκρινιστούν από την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της Επιχείρησης, πριν από την αγορά του.
 • Εάν έχει μεταφορτωθεί τουλάχιστον μια φορά το Λογισμικό.
 • Εάν έχουν περάσει περισσότερες από 15 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αγοράς.
 • Εάν δεν μπορείτε να παράσχετε πρόσβαση στην τεχνική υποστήριξή για να εξετάσει το ζήτημα σας και να προβεί σε προτάσεις / διορθώσεις στο περιβάλλον σας ή το Λογισμικό μας, ώστε να λειτουργήσει το προϊόν όπως ορίζεται.

Τεχνική υποστήριξη
Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τον χρήστη την πλήρη περιγραφή του προβλήματος.
Η Επιχείρηση δεν υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη α) μέσω λογισμικών απομακρυσμένης πρόσβασης, β) μέσω υπηρεσιών άμεσων μηνυμάτων, γ) αν η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ελλιπής, δ)σε μη εργάσιμες ημέρες και δημόσιες ή τοπικές αργίες, ε) σε λογισμικά ή υπηρεσίες από τρίτους, στ) σε περιπτώσεις κωλύματος, φόρτου εργασίας ή ανωτέρας βίας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το ιδιωτικό σας απόρρητο. Η Επιχείρηση δεν συλλέγει καμία πληροφορία που σχετίζεται με την λειτουργία του Λογισμικού, των δεδομένων που επεξεργάζεται ή αποστέλλονται στους τελικούς αποδέκτες. Συλλέγουμε μόνο τα άκρως απαραίτητα δεδομένα για την με οιονδήποτε τρόπο πώληση της άδειας χρήσης του Λογισμικού σε εσάς.
Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται για το ελάχιστο χρονικό διάστημα, που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. Όταν τα δεδομένα αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την συμμόρφωση της Επιχείρησης με τις κείμενες διατάξεις διαγράφονται ως ορίζεται απ’ό το ισχύον νομικό πλαίσιο, ήτοι ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και τον Ν.4624/2019.

Η μεταξύ μας Συμφωνία
Αυτή η σύμβαση τυχόν συμπλήρωμα ή τροποποίηση που περιλαμβάνεται με το λογισμικό, καθώς και οι όροι για συμπληρώματα, ενημερώσεις και υπηρεσίες υποστήριξης αποτελούν τη συνολική σύμβαση για το Λογισμικό και τις υπηρεσίες υποστήριξης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του κατασκευαστή του Λογισμικού και του χρήστη του Λογισμικού και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του Λογισμικού από τον χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Καστοριάς.
Για οποιαδήποτε επικοινωνία με τον κατασκευαστή του Λογισμικού παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση 6konomo@forefront.gr . Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του Λογισμικού που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο info@forefront.gr .

Τελευταία Τροποποίηση: 25/06/2022